Infographic: Tăng trưởng GDP đạt 5,9%/năm

Thời báo Tài chính | 5 ngày trước

10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam được duy trì ở mức khá cao. Chất lượng tăng trưởng được cải thiện. Năng suất lao động được nâng lên rõ rệt. Kinh tế vĩ mô ổn định vững chắc hơn. Lạm phát được kiểm soát ở mức thấp.

TTXVN

Nguồn Thời báo Tài chính: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/kinh-doanh/2021-01-14/infographic-tang-truong-gdp-dat-59-nam-98338.aspx

Bình luận / 0